Odkrijte zgodovino naše kmetije, naše korenine, katere so nas pripeljale do turistične ponudbe, s katero se lahko pohvalimo danes.

Kmetija Jakomin

Naša kmetija sega še v čas po vojni, ko so našim prednikom zazidali novo hišo, ker so jim staro zažgali. Takrat se je zgradil tudi nov hlev, da so imeli prostor za živali. Zasadili so nekaj trt za pridelavo vina za domačo rabo. Zaradi zaposlitve članov družine se je kmetija nekoliko zmanjšala in delno opustila živinorejo ter prašičerejo. Za vinograde in odlično vino pa je vseeno še naprej skrbel moj oče, Vlado.

Leta 2002 pa smo na mojo pobudo odprli osmico, da smo lahko prodali presežek vina, ki smo ga pridelali. Da bi lahko imeli osmico je bilo potrebno obuditi prašičerejo in tudi poljedelstvo. Tako še danes za prodajo v osmici poleg vina pridelujemo osnovna živila, suhomesnate mesnine, sokove, marmelade in druge izdelke na naši kmetiji. Skozi vse leto se zelo trudimo, da skupaj s še ostalimi člani kmetije pridelamo in predelamo čim več domačih pridelkov in izdelkov, ki jih porabimo bodisi na kmetiji ali prodamo.

Ker me delo na kmetiji res veseli sem se odločil, da obogatim kmetijo še z nekaterimi živalmi. Tako smo se odločili za konje, ki sedaj trije kraljuje na našem posestvu. Kasneje smo naš hlev dopolnili še s kravami in biki, katerih število se iz leta v leto povečuje. Pomembno nam je, da imamo tudi svoj podmladek živali in tako je pri nas vedno polno malih teličkov in prašičkov. 

Glede na zelo velik obseg dela sem se leta 2017 odločil zaposliti na svoji kmetiji, saj je skrb za vse dejavnosti res obsežna. Postal sem mladi prevzemnik kmetije in uspešno kandidiral na razpisu iz Programa razvoja podeželja, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Pridobljena sredstva sem premišljeno izkoristil za širitev kmetije.

V letu 2020 pa pričenjamo še z dodatno turistično ponudbo prostorom za kampiranje na kmetiji, kjer lahko sprejmemo avtodome in šotore za prenočitev pri nas.

Ponosni smo na vino sorte refošk in malvazija ter z manjšo količino rumenega muškata. Na kmetiji pridelamo tudi vso svojo hrano za prašiče, govedo in konje. Pridelek iz vrta koristno shranimo za ozimnico ter sadje vložimo ali pripravimo domače sokove in marmelade. V zimskem času pripravljamo domače suhe mesnine in na voljo imamo domače sveže meso.

Marino Jakomin

Naš tim

Ukvarjamo se že mnoga leta z gostinstvom, dokaz, da smo uspešni, pa so nasmehi zadovoljnih strank. Družina Jakomin se širi in v veliko zadovoljstvo nam je, da se tudi mlajše generacije odločajo za ta poklic. To pa ni vse. V svojo družino sprejmemo vsakega, ki se nam pridruži na naši poti. Tako se naše poslovanje in seveda naš tim širi, naše storitve pa postajajo boljše, saj nam pomaga veliko dobrih rok. 

Naš recept za uspeh je marljivost in prijazen nasmeh.